Historik

Everöds Lanthandel

Den 20 september 1882 kommer Handlaren Sven Engdahl till Everöd för att etablera sig i byn. Han är då 24 år. Han flyttar in i fastigheten på Urnvägen som då ägs av Prästgården. Han kommer närmast från Vanstad som ligger strax öster om Sjöbo.

De första spåren efter Engdahls Lanthandel hittar vi i Kommerskollegiums Årsberättelser 1883. Han har då inga anställda utan driver handeln helt själv.

Den 10 september 1885 har kärleken slagit till och Sven gifter sig med Hilda Henriksson från Everöd. Från 1888 kommer så barnaskaran att växa med ett nytt barn vartannat år. Först kommer Ernst Justus Harald, 1890 kommer Anna Erika, och 1892 kommer ytterligare en son, Sven Mauritz Hilding 1894 och det hela avslutas med en dotter, Hilda Eleonora 1896.

Familjen bor i huset på Urnvägen där även det nyanställda Handelsbiträdet Carl Lundgren bor med sin familj. Sven driver sin affär till sin död den 29 juli 1912, endast 54 år gammal.

Lanthandeln drivs vidare av sonen Sven Mauritz Hilding tills han flyttar till Kävlinge 1923.

Därefter tar Danielsson över Lanthandeln runt 1925 och driver den till 1946 då den tas över av Ruth Åremark. Ruth driver Lanthandeln vidare under namnet Åremarks Livs till sin död 1994. Sonen Rune tar över affären och driver den till 2000 när Cajsa och Rolf Hjerpe flyttar ner till Skåne.